LJUD-
ABSORBERANDE
PANELER

Talande bilder för tysta rum

Idag arbetar allt fler i öppna kontorsmiljöer, på co-working spaces eller helt enkelt på ett café. Inspirerande och interaktiva arbetsytor, javisst – men också bullriga. Lösningen för en mer hälsosam ljudmiljö kan vara våra ljudabsorberande paneler med talande bilder för tysta rum.

Ljudabsorberande paneler har blivit en allt vanligare syn i olika typer av lokaler, från kontor till restauranger och offentliga platser. Deras främsta syfte är att minska ljudnivån och dämpa ljudreflektioner för att skapa en mer behaglig och produktiv arbetsmiljö. Här kan du läsa mer om nyttan med att använda ljudabsorberande paneler i lokaler där bullernivån är för hög och hur dessa paneler kan positivt påverka att förbättra arbetsmiljöer.

I många arbetsmiljöer är ljudnivån ett ständigt närvarande problem. Buller från människor som pratar, telefoner som ringer, datorer som surrar och andra ljudkällor kan skapa en störande och stressande atmosfär. Detta kan leda till minskad koncentration, ökad stress och en försämrad arbetsprestation. Genom att implementera ljudabsorberande paneler kan man effektivt hantera dessa ljudproblem och skapa en mer trivsam och effektiv arbetsmiljö.

Hur fungerar ljudabsorberande paneler?

Ljudabsorberande paneler är konstruerade för att absorbera ljud istället för att reflektera det. De är oftast tillverkade av material som har goda ljudabsorberande egenskaper, såsom akustikskum, mineralull eller ljudabsorberande tyger. När ljudvågor träffar panelerna absorberas en del av energin och omvandlas till värme, medan resterande energi dämpas och minskar ljudnivån i rummet.

Fördelar med ljudabsorberande paneler

  1. Minskad ljudnivå: Den mest uppenbara fördelen med ljudabsorberande paneler är att de minskar ljudnivån i rummet. Detta gör det lättare för människor att kommunicera, koncentrera sig och arbeta effektivt utan att störas av oönskat ljud.

  2. Bättre ljudkvalitet: Genom att minska ljudreflektioner och efterklang kan ljudabsorberande paneler förbättra ljudkvaliteten i rummet. Det blir mindre eko och ljudet upplevs som renare och mer definierat.

  3. Minskat stress och ökad välbefinnande: En lugnare och mer tyst miljö kan minska stressnivån och öka välbefinnandet hos människor som vistas i lokalen. Detta kan leda till ökad produktivitet och trivsel på arbetsplatsen.

  4. Bättre arbetsprestation: När störande ljud minskas och en mer lugn miljö skapas, kan medarbetarna fokusera bättre på sina uppgifter och prestationen kan förbättras.

  5. Bättre förståelse och kommunikation: I miljöer där kommunikation är viktig, såsom mötesrum eller kontorslandskap, kan ljudabsorberande paneler förbättra förståelsen och kommunikationen genom att minska bakgrundsljud och störningar.

  6. Estetiskt tilltalande: Utöver deras akustiska fördelar kan ljudabsorberande paneler också bidra till att förbättra rummets estetik. I våra gallerier hittar du mängder olika motiv, färger, mönster och former som kan anpassas efter lokalens design och stil.

Var kan ljudabsorberande paneler användas?

Ljudabsorberande paneler kan användas i en mängd olika miljöer och lokaler där ljudnivån är för hög och behöver hanteras. Några exempel inkluderar:

  • Kontorslandskap och arbetsplatser där flera människor arbetar tillsammans.
  • Konferensrum och mötesrum där kommunikation är viktig.
  • Restauranger och caféer för att skapa en mer behaglig atmosfär för gästerna.
  • Offentliga platser som bibliotek, hotellfoajéer och evenemangshallar.

Hög tryckkvalitet och maximal skärpa och detaljrikedom på den ojämna ytan som täcker det absorberande materialet.

Fasta format eller måttanpassade storlekar

Samtliga fotografier du hittar i bildgallerierna går att beställa tryckta i ljudabsorberande paneler i tre olika format: 50×70 cm (70×50 cm ). 70×100 cm (100×70 cm). 100×140 cm (140×100 cm).

Det går att välja flera ramalternativ såsom våra standard metallramar, svarta eller vita eller de mer  exklusiva träramarna i ek eller lackade i svart eller vit färg.

Det finns även möjligheter att beställa i specialanpassade storlekar, 60×60 cm, 120×120 cm samt 60×120 cm. Kontakta oss vid intresse av dessa storlekar för offert.

Välj motiv